Vi sætter spor i medierne

I oktober faldt satspuljen på plads. Partierne bag forliget afsatte 47 millioner til CSM centrene over de næste fire år. Samtidig blev den roste psykologordning, der har givet senfølgeramte mulighed for 11 timers gratis psykologhjælp afskaffet. Derudover satte vi spor på Altinget | social.

Satspuljen blev dyr for CSM centrene og psykologordningen. Det stod klart, da partierne bag satspuljeforliget kunne melde ud, at der afsættes 47 millioner kroner over de næste fire år til ”varig drift og forankring” af CSM centrene. Derudover blev der ikke givet penge til en fortsættelse af psykologordningen på trods af, at en særdeles positiv evaluering foretaget for Socialstyrelsen, anbefalede at ordningen skulle fortsætte og endda tilføres flere midler.

Denne problematik har vi i Spor forsøgt at råbe op om og d. 10. november fik vi et debatindlæg i Altinget | social hvori vi kritiserer de manglende midler til CSM centrene og den lukkede psykologordning. Nu må tiden vise, om vores anstrengelser bærer frugt.

I Spor mener vi, at vi har en god sag at kæmpe for, nemlig de senfølgeramtes. Derfor er det også med stor glæde at journalist og forfatter Kristian Ditlev Jensen fra Konservativt Folkeparti, har brugt vores debatindlæg som et indspark i debatten om retsforbeholdet. Kristian Ditlev Jensen har i begyndelsen af november udtalt sig i skarpe vendinger om den socialdemokratiske ja-kampagne, der viser en lille pige med rottehaler og teksten; ”Hjælp politiet med at optrevle pædofile netværk, stem Ja” som han kalder ”decideret usmagelig” og ”ulækker”. Hovedårsagen til dette udbrud skal findes i at politikerne, ifølge Kristian Ditlev Jensen, ikke ser realiteterne i øjnene når det gælder de mennesker, der er ramt af senfølger. I den forbindelse kalder han de afsatte satspuljemidler til CSM for ”en vits”.

I Spor blander vi os ikke i den politiske debat vedrørende retsforbeholdet, men vi mener, at der fra politisk side bør være mere fokus på hele senfølgeproblematikken. Derfor er vi naturligvis glade for den mediedækning, der har været af foreningens synspunkter, der udover at have været en tur i Altinget også er blevet delt flittigt på de sociale medier. Vi har virkelig fået sat spor på medielandskabet og det er vi glade for.

Fremadrettet skal vi i Spor fortsætte arbejdet for at forbedre vilkårene for kernemedlemmerne af Spor, de senfølgeramte. Dette skal gøres ved, at vi fortsætter med at lægge pres på politikerne gennem en saglig og konstruktiv debat og dialog. Derfor har Spin-gruppen sendt en skrivelse af sted til Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann, hvori vi argumenterer for, at Spor skal inddrages som brugerorganisation i forbindelse med lovforslag og lovinitiativer på det socialpolitiske område, der vedrører Spors medlemmer.

Hvis vores forespørgsel går igennem betyder det, at Spor vil sidde med ved bordet når og inden lovforslag fremsættes og behandles. Det kan give os en unik mulighed for at forbedre forholdene for de senfølgeramte. Både politisk såvel som behandlingsmæssigt.