Tak

Dette materiale er støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden. Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden.

Offerfonden er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Offerfondens midler hidrører fra betaling af offerbidrag fra bl.a. personer, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel for overtrædelse af straffeloven eller andre love, og fra personer, der har vedtaget et bødeforelæg eller er idømt en bøde for overtrædelse af straffeloven, samt fra personer, der vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud for overtrædelse af færdselsloven.