Spiseforstyrrelser

Der er mange dybe, individuelle psykologiske aspekter i alle former for spiseforstyrrelser.  På trods heraf, er det én af de senfølger, der i høj grad symptombehandles. Også her fokuseres på at stoppe den uønskede adfærd fremfor at kigge på årsagerne til adfærden.

En spiseforstyrrelse kan være en måde at søge at skabe kontrol. Det kan også være en måde at nægte sig selv livet på eller en måde at forsøge at holde fast i livet på. Måske hindrer traumeenergien i kroppen optagelsen af næringsstoffer, så der må spises mere. Det kan være kroppens måde at beskytte sig mod at mærke følelser eller det kan måske være den eneste måde, der kan skabe en følelse af tryghed og velvære.

Hvis spiseforstyrrelsen behandles som ‘uhensigtsmæssig adfærd’ uden fokus på årsagen, vil den voksne med senfølger få frataget sin mestringsstrategi og blive efterladt alene med det samme følelseskaos, der skabte spiseforstyrrelsen. Spiseforstyrrelse

Andre senfølger

Fysisk sygdomAngst og depressionMisbrugProstitutionTilknytningsproblemerSygemeldingGrænseløshedSeksualitetsforstyrrelserSelvmordstanker m.fl.

Hvordan barnets mestringsstrategier bliver den voksnes senfølger kan du læse mere om her