Selvmordstanker

Lidelse og magtesløshed er karakteristisk for et barns umiddelbare oplevelse af et overgreb og de efterfølgende tanker som ung og voksen kan være præget af en altoverskyggende følelse af meningsløshed og håbløshed.

Selvmordstanker er en udbredt senfølge, som kan være tilbagevendende og lede til selvmordsforsøg og selvmord, hvis man ikke får tilstrækkelig behandling af overgrebene i barndommen.

Michael, Lissi, Jan, Vibeke, Chris og Ina beskriver selvmordstanker og -forsøg som en del af deres senfølger.

Andre senfølger

Fysisk sygdomAngst og depressionMisbrugProstitutionSpiseforstyrrelserTilknytningsproblemerSygemeldingGrænseløshedSeksualitetsforstyrrelserSelvmordstanker m.fl.

Hvordan barnets mestringsstrategier bliver til den voksnes senfølger kan læses her