Seksualitetsforstyrrelser

Et menneskes seksualitet kan ikke isoleres fra resten af personligheden. Seksualiteten skabes af de erfaringer barnet gør bl.a. i forhold til behovstilfredsstillelse, relationer og kønsidentitet. Når barnet udsættes for seksuelle overgreb, påvirker det udviklingen af alle disse tre områder.

Seksualiteten er både en funktion af personligheden og har funktioner for personligheden. (Thomas Hammerbrink: Man jager et bæst, men man fanger et menneske)

Problemer i forhold til seksualiteten er et karakteristisk eksempel på senfølgers dynamik og kontraster: F.eks. prostitution, hyperseksualisering, promiskuøsitet, berøringsangst og cølibat. Nogle kan have et velfungerende sexliv med måske et enkelt pludseligt flashback til overgrebet, mens andre har et ikke-eksisterende eller pinefuldt sexliv. Det er ikke ualmindeligt at have et sexliv, hvor bevidsthed og følesans er fraspaltet. Nogle oplever gentagne traumatiserende voldtægter.

Forskellige seksuelle afvigelser og præferencer kan have deres rod i barndommens overgreb. Mange involverer sig f.eks. i sadomasochistiske forhold, hvor overgrebene kan genspille sig men nu iscenesat, kontrolleret og tilsyneladende frivilligt.

Heling og bearbejdelse af barndommens traumer vil påvirke og udvikle personligheden og skabe nye erfaringer, hvilket også vil have betydning for seksualiteten.

Ina, Jan og Anne beskriver problemer med seksualiteten som en af deres senfølger.

Andre senfølger

Fysisk sygdomAngst og depressionMisbrugProstitutionSpiseforstyrrelserTilknytningsproblemerSygemeldingGrænseløshedSelvmordstanker m.fl.

Hvordan barnets mestringsstrategier bliver til den voksnes senfølger kan læses her