Prostitution

Nogle mennesker forsøger at tackle barndommens seksuelle misbrug ved at prostituere sig. På den måde gentages overgrebene gang på gang men til forskel fra barndommen er det nu med en følelse af at være i kontrol.

Der er børn, der har lært, at der følger privilegier eller penge med efter seksuelle overgreb og med prostitutionen kan dette genudspille sig i voksenlivet. Det kan også være, at barnet opfattede de seksuelle overgreb som udtryk for kærlighed, hvis det var den eneste interesse og nærhed, der blev oplevet. Derfor fortsætter den voksne med at søge nærvær og kontakt i lignende relationer. Eller det kan f.eks. være, at barnet har lært at opfatte sig selv som et objekt, der kun er noget værd, når det leverer en seksuel ydelse. Den voksne kan få  bekræftet den overbevisning gennem prostitution.

Prostitution

Vibeke fortæller om prostitution som senfølge.

Andre senfølger

Fysisk sygdomAngst og depressionMisbrugSpiseforstyrrelserTilknytningsproblemerSygemeldingGrænseløshedSeksualitetsforstyrrelserSelvmordstanker m.fl.

Hvordan barnets mestringsstrategier bliver den voksnes senfølger kan du læse mere om her