Misbrug og afhængighed

Nogle mennesker med senfølger forsøger at dulme deres smerte med stoffer eller alkohol. Misbruget – som er en måde at håndtere traumet på – bliver en ’uhensigtsmæssig adfærd’, der måske forsøges behandlet.

Hvis misbruget ikke sættes i forbindelse med den underliggende årsag, efterlades den voksne alene uden sin forsvarsmekanisme og uden at have fået andre redskaber til at tackle sin smerte. Tilbagefald er næsten uundgåeligt.

Jan, Vibeke og Chris fortæller om afhængighed og misbrug som en senfølge.

Andre senfølger

Fysisk sygdomAngst og depressionProstitutionSpiseforstyrrelserTilknytningsproblemerSygemeldingGrænseløshedSeksualitetsforstyrrelserSelvmordstanker m.fl.

Hvordan barnets mestringsstrategier bliver den voksnes senfølger kan du læse mere om her