Angst og depression

Angst og depression er nok nogle af de mest almindelige senfølger. Det er helt naturlige reaktioner på overgreb og omsorgssvigt  og ikke mindst naturlige reaktioner på, at barnet måtte bære hemmeligheden om overgrebene alene uden at få nogen hjælp.

Netop angst og depression bliver i behandlingssystemet alt for ofte tolket som ‘psykisk sygdom’, der kræver medicinering. Hvis der ikke samtidigt tages hånd om årsagen til symptomerne, vil det være en gentagelse af det, der udløste angst og depression: “Ingen ser noget, ingen hører noget, ingen vil vide noget og jeg er alene uden at få den hjælp, som jeg har brug for”.

Annika fortæller om depression og Anne beskriver angst som senfølge.

Andre senfølger

Fysisk sygdomMisbrugProstitutionSpiseforstyrrelserTilknytningsproblemerSygemeldingGrænseløshedSeksualitetsforstyrrelserSelvmordstanker m.fl.

Hvordan barnets mestringsstrategier bliver den voksnes senfølger kan du læse mere om her