Blog

Fællesskab gør stærk

Noget af det mest ensomme i verden er at gå alene med sine tanker og følelser eller at forsøge at dele dem med nogen, der ikke har grundlag for at forstå eller rumme dem. Ensomheden eller isolationen forsvinder ikke nødvendigvis, fordi man er sammen med ligesindede, men det skaber en mulighed for, at tilstanden kan

Read More

Ord som selvindsigt/formidlingens betydning

Al formidling gemmer muligheden for, at noget fornyes, forandres eller forvandles. Både for den som selv bringer noget af sit indre til en fast form og for den, som måske bliver beskueren. Jeg har altid danset meget og også dygtiggjort mig inden for scenekunst. Jeg har også elsket at lege med ord, forståelser og fortællinger

Read More

Forberedelse af ny hjemmeside

Efter en dejlig lang juleferie starter vi året op med at bede om Jeres hjælp. Det er kun et par år siden, vi lancerede vores nuværende hjemmeside men teknisk er den allerede forældet. Derfor har vi besluttet, at vi skal have lavet en helt ny side og heldigvis har vi fået flere aktive medlemmer, der

Read More

Er julen hjerternes – eller måske ensomhedens – fest?

En personlig beretning Oplevelser i barndommen sætter som bekendt sine spor og ikke mindst præger julen i høj grad et barnesind. De følelser, der dengang blev forbundet med højtiden, har en tilbøjelighed til at følge med ind i voksenlivet og fortsat påvirke. I min familie holdt vi ganske traditionel dansk jul. Der blev pyntet op

Read More

Vi sætter spor i medierne

I oktober faldt satspuljen på plads. Partierne bag forliget afsatte 47 millioner til CSM centrene over de næste fire år. Samtidig blev den roste psykologordning, der har givet senfølgeramte mulighed for 11 timers gratis psykologhjælp afskaffet. Derudover satte vi spor på Altinget | social. Satspuljen blev dyr for CSM centrene og psykologordningen. Det stod klart,

Read More

Synlighedsdagen 2015

Mange ved måske ikke, at Landsforeningen Spor indtil 2011 hed Synlighedsdagen. Ved den stiftende generalforsamling i 2008 tog foreningen navn efter temadagen, fordi foreningens eneste formål var at synliggøre senfølger af seksuelle overgreb ved at føre Synlighedsdagen i København videre og bringe den ud i flere byer. Synlighedsdagen er stadig Spors flagskib, selvom der er

Read More

Der blev sat spor i Grønland

Omgivelserne kunne ikke have været mere storslåede og maleriske, da det danske formandskab for Nordisk Ministerråd den 29. – 30. maj 2015 inviterede til ‘Seminar om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen’ i Ilulissat, Grønland. Det skal indrømmes, at jeg var noget forundret over, at det vigtige nordiske seminar blev lagt dér, da

Read More

Er senfølger blevet til et spørgsmål om ‘knus og kram’!?

I takt med at børnene fra Tøndersagen, Rebilsagen, Brønderslevsagen og andre overgrebssager bliver voksne, kommer det frem, at der er en udpræget mangel på behandling og hjælp til at håndtere voksenlivet med senfølger af barndommens mishandling. Her i påsken var det Nadja fra Tøndersagen, der kom i mediernes søgelys, da hun i et åbent brev

Read More

Brugerinddragelse – eller mangel på samme

. Som det fremgår af nedenstående tal, er der et voldsomt stort behov for en bruger- og interesseorganisation som Spor. Det er som bekendt den, der har skoen på, der ved, hvor den trykker. På snart sagt alle områder søger man at skabe brugerinddragelse, fordi man ved, at det har en positiv effekt og skaber

Read More

Foreningens aktive medlemmer

. Den sidste weekend i januar holdt Spor et Fremtidsværksted for aktive medlemmer i foreningen. I løbet af de to dage, gruppen var samlet i Århus, blev der sat ord på, hvilke tiltag der er brug for på senfølgeområdet og hvordan Spor vil gøre Danmark opmærksom på Synlighedsdagens 10 års jubilæum her i år 2015.

Read More

Når børn, unge og voksne krænker

. I januar blev offentliggjort en ny rapport fra Janus Centret, der er landets eneste behandlingssted for mindreårige seksuelle krænkere. Rapporten fik en del opmærksomhed i pressen, der især hæftede sig ved, at krænkeren i hvert 10. tilfælde er en pige. Psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet udtalte, at der er alt for lidt fokus

Read More

Er julen børnenes fest?

. I december måned handlede klummen i nyhedsbrevet om, hvorvidt den søde juletid nu også er så sød. Mange oplever et stigende forventningspres, økonomiske bekymringer, forhøjet stressniveau og en eskalering af konflikter. Har man haft en barndom med overgreb, svigt og traumatiske hændelser, har man måske ikke de bedste minder knyttet til julen og den

Read More

Den søde juletid

For nogle mennesker er julen indbegrebet af hygge, mens den for andre tværtimod kan være ét af de allersværeste tidspunkter på hele året. Lider man af PTSD (som er en hyppig senfølge), kan julen med øget travlhed, stress, bekymringer og pres blive en stor ekstra belastning. Derudover er julen en tid, der indbyder til nærvær,

Read More

Overgreb mangedobler risikoen for skizofreni

. Dette er titlen på den hidtil mest delte og læste artikel på Spors Facebookside. Artiklen er fra Dagens Medicin og har en del år på bagen men er stadig højaktuel, hvilket den store interesse også viser. I artiklen udtrykker ph.d. John Read meget klart og tydeligt, at psykiske sygdomme ikke handler om genetiske anlæg

Read More

Forældelsesfrist

. I sidste uge blussede debatten om forældelsesfristen op igen. Det gør den med jævne mellemrum og det vil den formentligt gøre, indtil loven bliver lavet om. Anledningen denne gang var en kronik af Kjeld Munch Rasmussen, far til forfatteren Kim Leine, hvori han bl.a. skriver: ”Man kender jo misbrugerens omkvæd: Han ville selv! Men

Read More