Om Spor

Formål

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation, der har til formål:

  1. At synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
  2. At skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk.
  3. At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk.

Spor er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Foreningens vedtægter kan læses her.

Handlingsprogrammet for 2014-15 kan ses her.

Kort om foreningen 

Spor bliver primært drevet af frivillig arbejdskraft men foreningen arbejder på at få etableret et sekretariat via midler fra fonde og offentlige puljer.

Foreningen er ud over bestyrelsen, organiseret med en sekretariatsgruppe og der kan dannes andre grupper efter behov. Spor har endvidere etableret et erfaringsbaseret og et fagligt netværk:

Det erfaringsbaserede netværk består af incestudsatte/seksuelt misbrugte voksne og pårørende. Alle i netværket er nået dertil i deres personlige udvikling, hvor de er klar til at stå frem i medierne samt afholde foredrag om deres egen historie og formidle egne erfaringer med senfølger og om helingsprocessen. Spor har udarbejdet nogle etiske retningslinier for deltagelse i medieaktiviteter. Disse kan læses her.

Det faglige netværk består især af personer som har erfaringer indenfor behandling og rådgivning af voksne seksuelt misbrugte samt fagpersoner indenfor vidensopsamling og forskning om senfølger. Det faglige netværk bistår også med supervision af det erfaringsbaserede netværk og ved at stå til rådighed for interviews i medierne.

Hvis du ønsker at være aktiv i foreningen, kan du kontakte bolette@landsforeningen-spor.dk

Lokalafdelinger

Der er indtil videre oprettet lokalafdelinger i Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland og Hovedstaden. Se de lokale arrangementer her.