Author: Landsforeningen Spor

Fællesskab gør stærk

Noget af det mest ensomme i verden er at gå alene med sine tanker og følelser eller at forsøge at dele dem med nogen, der ikke har grundlag for at forstå eller rumme dem. Ensomheden eller isolationen forsvinder ikke nødvendigvis, fordi man er sammen med ligesindede, men det skaber en mulighed for, at tilstanden kan

Read More

Ord som selvindsigt/formidlingens betydning

Al formidling gemmer muligheden for, at noget fornyes, forandres eller forvandles. Både for den som selv bringer noget af sit indre til en fast form og for den, som måske bliver beskueren. Jeg har altid danset meget og også dygtiggjort mig inden for scenekunst. Jeg har også elsket at lege med ord, forståelser og fortællinger

Read More

Forberedelse af ny hjemmeside

Efter en dejlig lang juleferie starter vi året op med at bede om Jeres hjælp. Det er kun et par år siden, vi lancerede vores nuværende hjemmeside men teknisk er den allerede forældet. Derfor har vi besluttet, at vi skal have lavet en helt ny side og heldigvis har vi fået flere aktive medlemmer, der

Read More

Er julen hjerternes – eller måske ensomhedens – fest?

En personlig beretning Oplevelser i barndommen sætter som bekendt sine spor og ikke mindst præger julen i høj grad et barnesind. De følelser, der dengang blev forbundet med højtiden, har en tilbøjelighed til at følge med ind i voksenlivet og fortsat påvirke. I min familie holdt vi ganske traditionel dansk jul. Der blev pyntet op

Read More

Vi sætter spor i medierne

I oktober faldt satspuljen på plads. Partierne bag forliget afsatte 47 millioner til CSM centrene over de næste fire år. Samtidig blev den roste psykologordning, der har givet senfølgeramte mulighed for 11 timers gratis psykologhjælp afskaffet. Derudover satte vi spor på Altinget | social. Satspuljen blev dyr for CSM centrene og psykologordningen. Det stod klart,

Read More

Synlighedsdagen 2015

Mange ved måske ikke, at Landsforeningen Spor indtil 2011 hed Synlighedsdagen. Ved den stiftende generalforsamling i 2008 tog foreningen navn efter temadagen, fordi foreningens eneste formål var at synliggøre senfølger af seksuelle overgreb ved at føre Synlighedsdagen i København videre og bringe den ud i flere byer. Synlighedsdagen er stadig Spors flagskib, selvom der er

Read More

Selvmordstanker

Lidelse og magtesløshed karakteriserer ofte et barns oplevelse af et overgreb og de efterfølgende tanker som ung og voksen kan være præget af en altoverskyggende følelse af meningsløshed og håbløshed. Selvmordstanker er en udbredt senfølge, som kan være tilbagevendende og lede til selvmordsforsøg og selvmord, hvis man ikke får tilstrækkelig behandling for senfølgerne af overgrebene i barndommen. Senfølger

Read More

Der blev sat spor i Grønland

Omgivelserne kunne ikke have været mere storslåede og maleriske, da det danske formandskab for Nordisk Ministerråd den 29. – 30. maj 2015 inviterede til ‘Seminar om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen’ i Ilulissat, Grønland. Det skal indrømmes, at jeg var noget forundret over, at det vigtige nordiske seminar blev lagt dér, da

Read More

Er senfølger blevet til et spørgsmål om ‘knus og kram’!?

I takt med at børnene fra Tøndersagen, Rebilsagen, Brønderslevsagen og andre overgrebssager bliver voksne, kommer det frem, at der er en udpræget mangel på behandling og hjælp til at håndtere voksenlivet med senfølger af barndommens mishandling. Her i påsken var det Nadja fra Tøndersagen, der kom i mediernes søgelys, da hun i et åbent brev

Read More

Brugerinddragelse – eller mangel på samme

. Som det fremgår af nedenstående tal, er der et voldsomt stort behov for en bruger- og interesseorganisation som Spor. Det er som bekendt den, der har skoen på, der ved, hvor den trykker. På snart sagt alle områder søger man at skabe brugerinddragelse, fordi man ved, at det har en positiv effekt og skaber

Read More

Seksualitetsforstyrrelser

Et menneskes seksualitet kan ikke isoleres fra resten af personligheden. Seksualiteten skabes af de erfaringer barnet gør bl.a. i forhold til behovstilfredsstillelse, relationer og kønsidentitet. Når barnet udsættes for seksuelle overgreb, påvirker det udviklingen af alle disse tre områder. Seksualiteten er både en funktion af personligheden og har funktioner for personligheden. Thomas Hammerbrink Problemer i forhold til seksualiteten er

Read More