Seksuelle overgreb i barndommen sætter spor gennem hele livet

 ..
Et barn, der bliver udsat for seksuelle krænkelser, får varige mén, hvis det ikke får hjælp

Der findes ingen præcise tal for, hvor mange voksne danskere der lever med senfølger af barndommens seksuelle overgreb.

Én undersøgelse viser, at det drejer sig om ca. 53.400 voksne, mens en anden undersøgelse anslår, at omkring 712.000 danske mænd og kvinder har senfølger.

Det største problem er det tabu, der omgiver selve krænkelsen. Når der ikke kan tales om det, må ofrene alene bære skylden og skammen og skjule følgerne. Tavshedens pris er, at der hver eneste dag er børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb uden at kunne få hjælp.

Barnet som udsættes for overgreb, kan ikke tale om det. Det kan den voksne med senfølger. Hvis der er nogen at tale med.

Hvad skal der til for, at vi kan begynde at tale om de seksuelle overgreb? Hvordan brydes tavsheden om de langvarige følger?

Spor ønsker, at Danmark får en national strategi og handlingsplan, som sætter fokus på problemet og dets reelle omfang samt sikrer hjælp til senfølgeramte med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Senfølger er ofte pinefulde og ødelæggende for både den ramte og dennes børn og nærmeste. Samfundet bruger hvert år milliarder til dagpenge, førtidspensioner, misbrugsbehandling, somatiske og psykiatriske behandlingsforløb m.v. på ubehandlede senfølger.

Uden indgriben og hjælp udefra kan de dysfunktionelle familiemønstre og relationelle traumer videreføres i generationer.

At gøre hjælpen synlig, tilgængelig og effektiv så flest muligt senfølgeramte og deres familier hjælpes til et bedre liv, vil medføre en betydelig gevinst for både den enkelte og samfundet.

Hjælp og støtte til voksne med senfølger vil være den største forebyggende indsats, som vi som samfund kan iværksætte.

Denne hjemmeside er støttet af Rådet for Offerfonden. Kampagnens udførelse, indhold og resultater er alene Landsforeningen Spors ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden.